Dorzucaj.pl

Regulamin? OLD

Definicje
Administrator – właściciel portalu dorzucaj.pl
Zbierający – osoba fizyczna, która wyraziła chęć zbiórki
Wpłacający – osoba fizyczna, która wpłaca pieniądze

Prawa i obowiązki Administratora

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania zbiórki

Prawa i obowiązki Zbierającego

  1. Prośby o zbiórki przesłane mailem mogą być do 2000 PLN
  2. Prośby o zbiórki dostarczone do biura mogą być do 20000 PLN
  3. Zbierający nie ponosi kosztów z tytułu przeprowadzanej zbiórki
  4. Zbierający może wypłacić pieniądze przed zakończeniem zbiórki.
  5. Wypłata pieniędzy przez Zbierającego kończy zbiórkę
  6. Zbierający sam ustala czas trwania i kwotę zbiórki.

Prawa i obowiązki Wpłacającego

  1. Wpłacający ma prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy nie później niż 30 dni od wpłaty.